Home » Garantie

Garantie

De garantie op onze producten varieert per merk van 1 tot 2 jaar, de garantieduur en voorwaarden worden bij het artikel weergegeven. Garantie wordt uitsluitend op het technisch gedeelte verleend.

Afhankelijk van het product kan dit een reparatie onder garantie op uw locatie.

Garantie is uitgesloten wanneer het geleverde:

  • Niet goed bereikbaar is voor de monteur of sterk vervuild is.
  • Overbelast is door te zwaar gebruik.
  • Niet technisch is onderhouden (regulier onderhoud moet minimaal om de 6 maanden)
  • Niet volgens de voorschriften is geïnstalleerd.
  • Niet volgens de voorschriften is gebruikt.
  • Zodanig beschadigd is dat dit invloed heeft op de technische werking.
  • Door derden reparaties of andere werkzaamheden laat verrichten.
  • Wijzigingen aanbrengt dan wel laat aanbrengen.